Archiv článků

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

20.09.2017 00:00
Tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem ve formě mimořádného účelového příspěvku. Tento příspěvek byl plně využit na pokrytí organizace a lektorského - profesionálního vedení adaptačního kurzu pro nastupující ročníky. Kurz se již tradičně konal v Jedlové, pro každou třídy 2 a půl dne....

Nenech to být - prevence šikany

24.05.2017 12:52
Z důvodu snahy o maximální prevenci nežádoucích projevů chování žáků byla naše škole zaregistrována do systému Nenech to být. Touto registrací dáváme svým žákům i rodičům unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu. Informace o aplikace a jejích možnostech najdete...

Nenech to být - prevence šikany

24.05.2017 12:52
Z důvodu snahy o maximální prevenci nežádoucích projevů chování žáků byla naše škole zaregistrována do systému Nenech to být. Touto registrací dáváme svým žákům unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu. Informace o aplikace a jejích možnostech najdete...

Nenech to být - prevence šikany

24.05.2017 10:45
Z důvodu snahy o maximální prevenci nežádoucích projevů chování žáků byla naše škole zaregistrována do systému Nenech to být. Touto registrací dáváme svým žákům i rodičům unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu. Informace o aplikace a jejích možnostech najdete...

Jsem učitel, kdo je míň? z cyklu Pološero

14.11.2016 11:15
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/

Neustále stoupá počet závažných forem anorexie

12.06.2016 16:51
www.novinky.cz/zena/zdravi/405445-neustale-stoupa-pocet-zavaznych-forem-anorexie-u-deti-i-dospelych.html?source=EML

Sociometrické šetření v primách

04.06.2016 16:34
V návaznosti na adaptační kurz jsme v primách pomocí standardizovaného dotazníku B3 ověřovali vztahy mezi žáky v nových třídních kolektivech. Dotazníkem jsme zjišťovali kohezi tříd, silné a slabé stránky jednotlivých tříd, neformální pozitivní vůdce a případné problémy týkající se atmosféry a...

Dotyková generace

18.10.2015 15:45
www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/215452801101004/

Tenký led....návykové látky, alkohol, agrese

10.10.2015 16:54
www.youtube.com/watch?v=0MQYCvs3sB0&feature=youtu.be

Každý klik si rozmysli - neobnažuj své soukromí - rizika virtuální komunikace

10.10.2015 16:48
www.youtube.com/watch?v=j52U8f9h4fM&feature=youtu.be
Záznamy: 1 - 10 ze 63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>