Adaptační kurz pro primy - Jedlová 2012

29.09.2012 21:56

Ke zdaru adaptačního kurzu přispěl významně i finanční příspěvek MŠMT, které podpořilo náš projekt Spolu a zdravě.

Kurz byl určen pro naše primány:

PA: 3. -5. 9. 2012 – 29 žáků + TU

PB, PC: 5. 7. 9. 2012 – 60 žáků + 2 TU

Celkem se výcviku zúčastnilo 99% žáků se svými třídními učitelkami: Mgr. Janou Vízkovou, Mgr. Michaelou Sochovou, RNDr. Dagmar Dolejší

 

Vedoucí kurzu: Mgr. Iva Čeloudová – metodička prevence

Vedení aktivit: Mgr. Jiří Sixta

Metodická pomoc: Mgr. Michaela Sochová – výchovná poradkyně               

Celkové hodnocení výcviku žáky:

evaluaci provedli všichni tj. 89 žáků, z toho známkou 1 až 1-: 69 žáků = 77,5%

                                                                     známkou 2: 20 žáků = 22,5%

K jednotlivým otázkám:

a)      Co jsem se naučil/a:

·         Pracovat v týmu, spolupracovat

·         Vycházet s lidmi

·         Lépe si rozumět se třídou

·         Nové hry

·         Důvěřovat ostatním

·         Využívat ostatní lidi k prospěchu celého kolektivu

·         Věřit druhým

·         Že první dojem nic neznamená

·         Naslouchat ostatním, i těm menším a méně hlasitým

·         Jména svých spolužáků

·         Že je super, když všichni spolupracují

·         Nebát se mluvit

·         Trochu důvěry k ostatním

·         Nesoudit každého podle toho jak vypadá

·         Myslet pro celou skupinu

·         Že je fajn být v dobrém kolektivu

·         Lépe poznat p. profesorku třídní

·         Že si mám víc věřit

·         Pracovat v týmu, prosazovat se

·         Že kolektiv je silnější než jednotlivec

 

b)      Co jsem se dozvěděl/a o) o druhých/o sobě):

·         Že jsou všichni kámoši

·         Že nejsem moc flexibilní

·         Že mám ve třídě fajn lidi a že si těch 6 let docela užijeme

·         Trochu povahy

·         Že se dá se všemi dobře popovídat

·         Jací jsou spolužáci mimo stres ze školy

·         Záliby spolužáků, jak žijí, co mají rádi, jakou hudbu poslouchají

·         Že jsou příjemný a milý

·         Že je s nimi legrace

·         Že se dobře dostávám do kolektivu, když jsem milá na spolužáky, tak oni milí na mě

·         Že všem můžu důvěřovat

·         Že jsme třída příjemná a nekonfliktní, že si rozumíme

·         Že budeme dobře spolupracovat

·         Skvělá parta jak holky, tak kluci

·         Že jsou ve třídě dobří lidé

·         Jsou to dobří kamarádi a mohu se na ně spolehnout

·         Že náš kolektiv bude fungovat a všichni jsou takový vyspělejší

·         Že je každý originální, přátelský, že jsou fajn a každý má nějaké své tajemství

·         Že jsme třída, která drží spolu

·         Poprvé v životě se mnou normálně komunikovali kluci

·         Někteří mají dobré nápady, někteří rádi organizují, všichni jsou chytří a kamarádští

 

c)       Co se mi líbilo:

·         Týmové hry

·         Všechny aktivity, zapojení všech

·         Že jsme při hrách urychlili navázání vztahů

·         Že jsme měli vždycky jiné skupiny a že jsme tak měli možnost poznat větší skupinu, důvěra vedoucích

·         Že jsme měli pořád co dělat a nenudili jsme se

·         Rád jsem poznal ostatní

·         Věci okolo důvěry

·         Nejlepší byl úterní večer se svíčkami, kdy jsme si říkali kladné vlastnosti, přesvědčila jsem se, že každého jde za něco pochválit a všichni do třídy patříme

·         Všechno, hlavně noví kamarádi

·         Že když chceme, dokážeme se spojit

·         Program – byl promyšlený do detailů

·         Sranda na pokoji

·         Že jsem se o ostatních dozvěděla jejich zájmy a že jsme se tím pádem víc skamarádili

·         Chování lidí v kolektivu

 

d)      Co bych na programu zlepšil/a:

·         Trochu více volného času

·         Delší večerky

·         Abychom nemuseli tolik běhat po kopcích

·         Zařadit diskotéku

·         Nic, všechno bylo fajn

·         Méně psaní

·         Víc her na důvěru

·         Delší kurz

·         Jídlo

Na závěr žáci sdělovali:

·         Jsem ráda, že jsem jela a poznala nový fajn lidi

·         Moc děkuji Jirkovi a p. profesorkám za skvělý program

·         Jsem ráda, že jsme se seznámili, protože kdybychom zůstali ve škole, tak se toho o sobě tolik nedozvíme

·         Jirka to skvěle zorganizoval

·         Že moc děkuji, užila jsem si to

·         Pokračujte stále tak skvěle

·         Bylo to perfektní

·         Jsem rád, že se kurz uskutečnil

·         Dík za krásné 3 dny

·         Byl moc pěkně vymyšlený kurz

·         Jsem rád, že jsem tu mohl být

·         Očekávala jsem od toho mnohem míň, a tak jsem byla příjemně překvapená