Beseda s pamětnicí holocaustu paní Helgou Hoškovou - Weissovou

18.01.2012 21:24

Beseda se uskuteční 30. 1. ve sborovně 5. a 6. vyučovací hodinu.

Helga Hošková-Weissová, Dr.h.c. (* 1929) je česká akademická malířka, která se ve své tvorbě výrazně věnuje tématu holocaustu, který sama, jakožto terezínské dítě, na vlastní kůži zažila. Mimo jiné je autorkou kreseb z terezínského ghetta. Kromě České republiky vystavovala svá díla na četných výstavách v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Itálii a ve Spojených státech. Za svou celoživotní tvorbu byla v roce 1993 vyznamenána udělením čestného doktorátu na Massachusetts College of Art v Bostonu. V roce 2009 ji za její tvorbu byla udělena Medaile Josefa Hlávky a 28. října 2009 ji byla Václavem Klausem udělena Medaile Za zásluhy.

Když bylo Helze 10 let, jako ostatní židovské děti byla z rasových důvodů vyloučena ze školy a v prosinci 1941 byla s rodiči deportována jedním z prvních transportů do Terezína. Od července 1942 žila se stejně starými děvčaty v dívčím domově L 410 na pokoji číslo 24. Ve volných chvílích si psala deník i kreslila. Postupně tak vytvořila neobyčejně působivý soubor kreslených dokumentů. Život Weissových v Terezíně skončil na podzim 1944, kdy byla Helga s maminkou deportována do Osvětimi a odtud do Freibergu u Drážďan na práci v letecké továrně. "Odtud jsme byly evakuovány v polovině dubna 1945 v otevřených vagónech, téměř bez jídla a vody, přes Most, Plzeň, Klatovy a České Budějovice do Mauthausenu. Na pokraji naprostého vyčerpání jsme se v cikánském táboře dočkaly 5. května 1945 osvobození americkou armádou...,"vzpomíná Helga Hošková - Weissová.

(Zdroj: www.wikipedie.cz a www.artalk.cz).

Novinky

Preventivní akce pro první ročníky

14.05.2019 21:38
Ve dnech 6. a 7.5. 2019 se třídy 1A, 1B a 1C zúčastnily preventivního programu Hrou proti AIDS. Tento program si pro žáky a žákyně připravily studentky Zdravotnické školy. Na pěti stanovištích plnili různé úkoly, které se týkaly HIV, AIDS, přenosu infekce, prevence, antikoncepce apod. Na závěr žáci...

Nenech to být - prevence šikany

24.05.2017 10:45
Z důvodu snahy o maximální prevenci nežádoucích projevů chování žáků byla naše škole zaregistrována do systému Nenech to být. Touto registrací dáváme svým žákům i rodičům unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu. Informace o aplikace a jejích možnostech najdete...

Neustále stoupá počet závažných forem anorexie

12.06.2016 16:51
www.novinky.cz/zena/zdravi/405445-neustale-stoupa-pocet-zavaznych-forem-anorexie-u-deti-i-dospelych.html?source=EML

Sociometrické šetření v primách

04.06.2016 16:34
V návaznosti na adaptační kurz jsme v primách pomocí standardizovaného dotazníku B3 ověřovali vztahy mezi žáky v nových třídních kolektivech. Dotazníkem jsme zjišťovali kohezi tříd, silné a slabé stránky jednotlivých tříd, neformální pozitivní vůdce a případné problémy týkající se atmosféry a...

Kraje pro bezpečný internet

29.09.2015 17:35
 www.kpbi.cz   Na této stránce si mohou žáci, jejich rodiče i učitelé vyzkoušet e-learningový kurz týkající se bezpečného internetu. Žáci po úspěšném zodpovězení soutěžního kvízu mohou být zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Soutěž končí 31.10.2015.

Adaptační kurz pro primy - 2015 i díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje

26.09.2015 15:28
Kurz se tradičně uskutečníl první zářijový týden v Jedlové v Orlických horách. Zúčastnili se všichni žáci PA a PC, 26 žáků PB spolu s třídními učitelkami, školní preventistkou a  psycholožkou a v prvním turnusu (pro třídy PA a PC) i lektor zážitkové pedagogiky. Počasí nám přálo a naplánovaný...

Beseda pro sekundy

02.12.2014 17:33
Ve čvrtek 4.12. a v pátek 5.12. je pro sekundy připravena dvouhodinová beseda s názvem Normální je nekouřit. Důvod? Následující citace je z mezinárodního průzkumu ESPAD 2011: Podíl denních kuřáků cigaret zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. Denně kouřilo v roce 2011 celkem 25 % šestnáctiletých, z...

Filmové představení Síla lidskosti

26.11.2014 19:20
Ve čtvrtek 27.11.2014 se studenti SA, SB a SC zúčastní filmu Síla lidskosti, který pojednává o Nicholasi Wintonovi -  zachránci několika stovek židovských dětí. Po filmu bude následovat beseda s tvůrci filmu.   www.csfd.cz/film/157454-sila-lidskosti-nicholas-winton/    

Nácvik základů sebeobrany ve školním roce 2014/15

03.11.2014 11:30
V tomto školním roce mají nácvik sebeobrany na programu dívky těchto tříd: PA, SB, PB, PC a QA. Výcvik probíhá pod odborným vedením p.Matouška z MP každé první pondělí v měsíci. 

Hodnocení zážitkového kurzu v Jedlové 2014 - primy A,B,C

28.10.2014 19:56
Kurz (za finančního přispění MŠMT) se konal od 1. do 5. září 2014 v Jedlové.  Zúčastnili se všichni studenti prim, třídní učitelé, školní psycholožka a metodička prevence. První část, které se účastnily 2 třídy, vedli lektoři. Program pro třetí primu připravily psycholožka a preventistka....
1 | 2 | 3 >>