Kontakty na organizace a odborníky v oblasti prevence

23.10.2011 22:27

 

 • Koordinátor prevence kriminality statutárního města, Mgr. Kotala,  495 707 322, 602 933 019
 • Oddělení prevence kriminality Městské policie HK: Bc. Ivan Dubec:  ivan.dubec@mmhk.cz 495 707 935,  731 131 013 , Eva Čížková: 495 707 927, 731 131 091
 •  Preventivně informační skupina Policie ČR - primární prevence sociálně patologických jevů: PIS HK, Ulrichovo nám. 810, kpt. Iva Marková, 974 521 208
 • Magistrát HK: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Mgr. Světluše Kotrčová, 495 707 382;  koordinátor prevence kriminality, drogová problematika: PaedDr. Mgr. Milan Stehlík, 495 707 322             
 • Pedagogicko-psychologická poradna, M.Horákové 504, HK 500 06, PhDr. Kristýna Konárová, 495 265 423, kristyna.konarova@email.cz
 • Prostor Pro o.s., preventivní program Spirála,  www.prostorpro.cz
 • Občanské sdružení Salinger, poradenství pro děti a jejich rodiče,  Gočárova tř.760, HK, www.salinger.cz, 495 267 249  /  495 267 249 
 • Středisko výchovné péče Domino, svp.domino@seznam.cz
 • Krajská hygienická stanice HK, Habrmanova 19, HK, 500 01, Bc. Růžena Jirásková, 495 058 528, ruzena.jiraskova@khshk.cz
 • Člověk v tísni  - Varianty - vzdělávací projekty, https://www.clovekvtisni.cz/
 • Agentura podpory zdraví a hygieny potravin, MVDr, Marcela Mathesová (registrovaný odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, 736 482 277, 491 474 371, mathesova.mc@sznam.cz