Nabídka přednášek - Týden proti AIDS

25.10.2011 07:43

KC Sion v termínu od 21. - 25.11. 2011 nabízí jako každý rok zdarma přednášky na 2 vyučovací hodiny na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy. Třídní učitelé mohou hlásit svůj zájem u Ivy Čeloudové.