Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

10.10.2012 22:23

obr1

Naše gymnázium je pilotní školou v projektu Židovského muzea v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy. 

Cílem projektu je vytváření nových výukových materiálů, vícedenní dílny pro učitele, semináře pro žáky a přímá podpora škol.
V rámci tohoto projektu se žáci seznámili např. s workshopem Ghetto Lodž a zažili besedu s pamětnící holocaustu paní PhDr.Dagmar.Lieblovou.