Nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů

12.11.2014 19:17

KYBERŠIKANA

je šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilů nebo jiných IT.

Projevy:

  1. zasílání urážlivých, zastrašujících, zesměšňujících  nebo jinak ztrapňujících zpráv či pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype,...)
  2. pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu
  3. vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy, www stránky)
  4. zneužívání cizího účtu (e-mailového, diskuzního,..)
  5. vydírání pomocí mobilu nebo internetu
  6. obtěžování a pronásledování voláním, psaním SMS nebo prozváněním
  7. a další
KYBERSTALKING
je nebezpečné pronásledování, opakované a dlouhodobé stupňované obtěžování - dopisy, e-maily, SMS, na Skypu, chatu, prozváněním,....
 
KYBERGROOMING
je jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik donutit k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení aj. Útočník s obětí komunikuje pomocí SMS, veřejného chatu, Skype, Facebooku,...
 
více na www.e-bezpeci.cz