Sociometrické šetření v primách

04.06.2016 16:34

V návaznosti na adaptační kurz jsme v primách pomocí standardizovaného dotazníku B3 ověřovali vztahy mezi žáky v nových třídních kolektivech. Dotazníkem jsme zjišťovali kohezi tříd, silné a slabé stránky jednotlivých tříd, neformální pozitivní vůdce a případné problémy týkající se atmosféry a spolupráce. S výsledky byli seznámeni ředitel školy, třídní učitelky, žáci a rodiče (na třídních schůzkách). Žákům a rodičům byly nabídnuty individuální konzultace nad výsledky testu se školní psycholožkou.