Spolu a zdravě

10.10.2012 17:13

V roce 2012 byl MŠMT finančně podpořen náš projekt Spolu a zdravě zaměřený na primární prevenci rizikového chování. Nejvýznamnější aktivitou byl adaptační kurz pro nové studenty - primány. Díky podpoře mohl být veden na profesionální úrovní externím zkušeným lektorem panem Mgr. J. Sixtou. Že se skutečně vydařil se můžete dočíst v Novinkách.