Dokumenty

 

Závazné nebo doporučené dokumenty týkající se primární prevence, ze kterých prevence na škole vychází:

 1. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žákůa studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51)
 2. Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období 2005 – 2008
 3. Vyhláška  č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 4. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 28275/02-22)
 5. Spolupráce předškolních zařízení, škol a školních zařízení s policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Věstník MŠMT č.11/2003, č.j. 25 884/2003-2024
 6. Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j. 37 014/2005-25)
 7. Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení
 8. Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 10. Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 11. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24246/2008-6)
 12. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT období 2009-2012
 13. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018
 14. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních   www.msmt.cz/file/38988/  (2016)