Pro učitele

Jsem učitel, kdo je míň? z cyklu Pološero

14.11.2016 11:15
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/

Seminář: Návykové látky ve školním prostředí

12.11.2014 22:46
11.12.2014 od 9h. do 15h. na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Bližší informace a přihláška  na https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/prevence-soc-patologickych-jevu/seminar-navykove-latky-ve-skolnim-prostredi-74331/

Nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilů

12.11.2014 19:05
Důležitá čísla a www.stránky: Pomoc online (Internet heplline) telefon: 116 111 či 800 155 555 E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz Chat Linky bezpečí: xchat.centrum.cz/lb/   E-Bezpečí Web: www.e-bezpeci.cz Web: www.napisnam.cz E-mail: info@e-bezpeci.cz   Úřad pro ochranu osobních údajů Web:...

E - bezpečí - bezpečnější pohyb žáků v počítačovém prostředí

03.11.2014 08:56
Seminář se uskuteční 12.11.2014 na KÚ Královéhradeckého kraje. Témata. kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy slaping, kyberstalking, rizika sociálních sítí,...Více informací...

Právní odpovědnost pedagogů

03.11.2014 08:52
Seminář se uskuteční 10.11.2014 od 13.30 na KÚ Královéhradeckého kraje. Seminář je lektorovaný JUDr. M. Antlem a je zaměřen na objasnění základů trestní odpovědnosti, vysvětlení skutkových podstat trestných činů, jichž se může učitel ve své práci dopustit atd. Více informací...

Nabídka přednášek - Týden proti AIDS

25.10.2011 07:43
KC Sion v termínu od 21. - 25.11. 2011 nabízí jako každý rok zdarma přednášky na 2 vyučovací hodiny na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy. Třídní učitelé mohou hlásit svůj zájem u Ivy Čeloudové.

Kontakty na organizace a odborníky v oblasti prevence

23.10.2011 22:27
  Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Dagmar Anschlagová,  495 817 269, danschlagova@kr-kralovehradecky.cz Koordinátor prevence kriminality statutárního města, Mgr. Kotala,  495 707 322, 602 933 019 Oddělení prevence kriminality...