Projekty

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže - adaptační kurz a jeho evaluace pomocí sociometrického dotazníku

15.01.2019 12:37
Tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem ve formě mimořádného účelového příspěvku. Tento příspěvek byl plně využit na pokrytí organizace a lektorského - profesionálního vedení adaptačního kurzu pro nastupující ročníky. Kurz se již tradičně konal v Jedlové, pro každou třídy 2 a půl dne....

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

20.09.2017 00:00
Tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem ve formě mimořádného účelového příspěvku. Tento příspěvek byl plně využit na pokrytí organizace a lektorského - profesionálního vedení adaptačního kurzu pro nastupující ročníky. Kurz se již tradičně konal v Jedlové, pro každou třídy 2 a půl dne....

Projekt Začínáme ve školním roce 2015/16

02.09.2015 16:23
Tentokrát poskytl finanční dotaci na preventivní aktivity Královéhradecký kraj. Díky této pomoci jsme mohli kvalitně připravit adaptační kurz a další preventivní aktivity pro naše primány a také dal.  Hodnocení hledejte v Novinkách a ve Fotogalerii.      

Začínáme

28.10.2014 20:25
V roce 2014 byly na naší škole podpořeny MŠMT preventivní aktivity zejména zážitkový kurz pro primány, besedy a přednášky s preventivní tematikou. Hodnocení zážitkového kurzu si můžete přečíst v Novinkách.

Spolu a zdravě

10.10.2012 22:39
Tento projekt probíhající v roce 2012 byl významně finančně podpořen MŠMTa je zaměřen na primární prevenci rizikového chování.  Nejvýznamnější aktivitou je adaptační kurz pro nastupující studenty - primány. Hodnocení kurzu si lze přečíst v Novinkách.

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

10.10.2012 22:23
Naše gymnázium je pilotní školou v projektu Židovského muzea v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy.  Cílem projektu je vytváření nových výukových materiálů, vícedenní dílny pro učitele, semináře pro žáky a přímá podpora škol. V rámci tohoto projektu se žáci...