Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže

20.09.2017 00:00

Tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem ve formě mimořádného účelového příspěvku. Tento příspěvek byl plně využit na pokrytí organizace a lektorského - profesionálního vedení adaptačního kurzu pro nastupující ročníky. Kurz se již tradičně konal v Jedlové, pro každou třídy 2 a půl dne. Cílem kurzu bylo seznámení žáků navzájem, dále seznámení žáků a třídních učitelů, představení preventistky a školní psycholožky. Program byl zabezpečem odborným již osvědčeným lektorem. Obsahem byly kromě seznamovacích her, akltivity na překonání ostychu, hry na důvěru, týmové aktivity zaměřené na spolupráci a pomoc slabším, určení pozic v týmu apod. Na závěr kurzu žáci provedli písemné zhodnocení (viz Preventivní program školy).