Adaptační kurz pro primy - 2015 i díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje

26.09.2015 15:28

Kurz se tradičně uskutečníl první zářijový týden v Jedlové v Orlických horách. Zúčastnili se všichni žáci PA a PC, 26 žáků PB spolu s třídními učitelkami, školní preventistkou a  psycholožkou a v prvním turnusu (pro třídy PA a PC) i lektor zážitkové pedagogiky. Počasí nám přálo a naplánovaný program jsme beze zbytku splnili také díky finační podpoře Královéhradeckého kraje. Na závěr kurzu se žáci měli možnost vyjádřit k celému kurzu prostřednictvím evaluačního dotazníku, který vyplnilo všech 86 žáků. Fotografie naleznete ve fotogalerii.