Rizika používání sociální sítě Facebook

12.11.2014 18:20

A. Vysoká koncentrace osobních údajů dospělých a dětí

Tyto údaje lze zneužít různými způsoby např. k verbálním útokům na jiné osoby, k vyhrožování, vydírání, manipulaci k osobní schůzce, k šíření ponižující fotografie a videa aj.

B. Absence mechanismů ověřování pravosti uživatelů, falešné profily

FB neověřuje, zda jsou jeho uživatelé skutečně osobami, za které se vydávají. FB obsahuje velké množství falešných profilů. Řada sociálních sítí přitom již ověření identity uživatelů umožňuje (např. Google+)

C. Problematická pravidla používání FB

např. 1. pro veškeré materiály, které na FB nahrajete (fota, video, audio) udělujete FB nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou, bezúplatnou licenci na použití veškerého obsahu podléhající duševního vlastnictví (DV), který zveřejníte na FB

2. vámi odebraný obsah DV může existovat v kopiích po přiměřeně dlouhou dobu

D. Neexistence obchodního zastoupení FB v ČR

Komunikovat s živými zaměstnanci FB je velmi obtížné, komunikace probíhá většinou prostřednictvím nejrůznějších formulářů umístěných na FB. Nejbližší centrála FB je v Irsku (Dublin).

E. Problematická blokace

FB je vybaven formuláři pro blokaci závadného obsahu. Bohužel účinnost blokace je různá. Někdy proběhne během několika hodin, v některých případech probíhá i řadu dnů, týdnů i měsíců. Jako vhodnější se jeví nahlášení závadného obsahu prostřednictvím např. www.internethotline.cz. Lze také využít online poradnu na www.napisnam.cz.

F. Nové funkce automaticky aktivní

Dalším závažným problémem je automatická aktivace nových funkcí v profilech uživatelů FB (např. autotagování, GPS lokalizace).

G. Automatické označování obličejů (autotagování)

Tato funkce je problematická, neboť automaticky rozpoznává a označuje uživatele na fotografiích a propojuje je s jejich profily na FB.

H. Nemožnost dokonalého smazání účtu

Ačkoliv je FB vybaven funkcemi smazat účet a deaktivovat účet, v řadě případů po smazání účtu a opětovné registraci na FB s použitím původní e-mailové adresy došlo i po půlročním nepoužívání FB k obnově osobních údajů a informací, které uživatel FB považoval za smazané. 

I. Časté aktualizace licenčních podmínek a pravidel užívání služby, rychlé změny služby

FB téměř každé 3 měsíce mění podmínky k užívání svých služeb, stejně tak rychle mění formy a způsoby ochrany soukromí. Změny nejsou předem ohlašovány.

zpracováno podle www.e-bezpeci.cz